Hizmet Şartları ve Koşuları

Web Tasarım Hizmet Şartları ve Koşuları;

WEB NETWORK HİZMETLERİ

  • Sadece domain satışı (hostingsiz) fiyatlarına 10TL hizmet bedeli eklenir.
  • WebTasarimcy.com, web network hizmetleri (hosting-domain) çözüm ortağı Birhost (Orjin) Network İnternet Teknolojileri Ltd. Şti. firmasıdır. Bu hizmetlerin fiyatları birhost.net ile birebir aynı olup hizmet şartları ve koşulları birhost.net web sitesinde yer aldığı gibidir.
  • Hizmetlerin faturası istenirse 9TL ek kargo ücreti alınır.

TASARIM VE YAZILIM
WebTasarimcy.com kodlama yapmaz. Projede hazır tasarım ve yazılım kullanılır. Sitenin özellik ve fonksiyonları kullanılan yazılım ile sınırlıdır.

TEKNİK DESTEK
Teknik destek; onarma, script güncellemeleri, yedekleme ve yedek saklama, restorasyon, hizmet süresi takibatı hizmetlerini kapsar.

Sık güncellenen blog, portal, forum ve haber sitesi gibi sitelerde yedeklemeyi müşteri kendisi yapmak zorundadır. Data kayıplarından WebTasarimcy.com sorumlu tutulamaz. WebTasarimcy.com sadece projenin bittiği veya teknik destek hizmeti ifa edilen gün veya haftanın yedeğini saklar.

Telefon yoluyla pazar günü hariç haftanın 6 günü 9:00 – 17:00 saatleri arasında teknik destek talep edilebilir. Mail yoluyla 7/24 teknik destek talep edilebilir. Telefon veya mail ile bildirilen teknik destek talepleri 24 saat içerisinde mail yoluyla yanıtlanır.

Eğer müşteri teknik destek hizmeti almıyorsa proje tamamlanıp iş bittikten sonra sitede meydana gelebilecek hiçbir sorun WebTasarimcy.com’u bağlamaz.

Hizmet süresi sonunda teknik destek hizmetinin yenilenmemesi durumunda müşteri’nin tüm bilgi ve dökümanları .rar dosyası içerisinde e-posta yoluyla müşteri’ye gönderilir. Bu durumda WebTasarimcy.com’un müşteri ile tüm ilişiği kesilir ve müşteri’ye karşı hiçbir sorumluluğu/yükümlülüğü kalmaz.

EK ÇALIŞMA
Müşteri tarafından talep edilen ek çalışmalar için, gerekli projelendirme tamamladıktan sonra yapılması mümkün ise belirlenecek en kısa süre içinde gerekli ek çalışmalar ek ücret mukabilinde yapılır.

KAMPANYALAR

  • Standart ve üzeri hosting paketlerde hizmetin alındığı ilk yıl 1 yıllık domain tescili ücretsizdir. Devam eden yıllarda yenilemeler bu kapsamın dışındadır.
  • İkinci ve daha sonraki tüm hizmet alımlarında %10 extra indirim yapılır. Bu kampanyadan yararlanabilmek için daha önce alınmış “aktif” bir hizmetin olması gerekmektedir. Devam eden yıllarda yenilemeler bu kapsamın dışındadır.
  • Hizmetin alındığı ilk yıl 1 yıllık teknik destek ücretsizdir. Devam eden yıllarda yenilemeler bu kapsamın dışındadır.
  • WebTasarimcy.com tüm kampanyalar üzerinde değişiklik yapma ve sonlardırma hakkını saklı tutar.

BİLGİ VE DÖKÜMANLARIN TESLİMİ
Müşteri tarafından talep edilmesi durumunda tüm bilgi ve dökümanları .rar dosyası içerisinde e-posta yoluyla teslim eder. Bu durumda WebTasarimcy.com’un Müşteri ile tüm ilişiği kesilir ve müşteri’ye karşı hiçbir sorumluluğu/yükümlülüğü kalmaz.

MÜŞTERİ’NİN SORUMLULUKLARI
1 Döküman Temini
Müşteri, çalışmalarda kullanılacak resim ve metin bazlı dokümanları kendisi temin edecek ise bu dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden WebTasarimcy.com sorumlu tutulamaz. Bu durumda, gecikme süresi teslim süresine eklenir.

2 Onay
Yapılan çalışmalar müşteriye tercih ettiği irtibat kanalıyla bildirilir. Müşteri, onay için gönderilen her çalışmayı en geç 48 saat içinde uygun olup olmadığını denetleyerek WebTasarimcy.com’a onay vermelidir. Bu süre içinde olumlu/olumsuz bir cevap verilmediği takdirde, müşteri çalışmayı onaylamış sayılır.

3 Ödeme
Hizmet bedelinin 1/2’si iş başlangıcında peşin olarak, kalan 1/2’sini iş sürecinin bitiminde ödenir. Toplam tutarın tamamı ödenmediği sürece site yayına açılamaz. Ödemelerin yapılmaması durumunda, WebTasarimcy.com taahhüt ettiği hizmeti erteleme, durdurma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

4 Ödemeden Sonra Değişiklik Talebi
Toplam tutarın tamamı ödenip site yayına açıldıktan sonra talep edilen değişiklik ve ek hizmetler ekstradan ücretlendirilir.

5 Projeyi Bütün Olarak Değiştirme Talebi
MÜŞTERİ yapım aşamasında üzerinde çalışılan projeyi bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %50’si kadar fark öder. Bütün olarak değiştirmeden kasıt, mevcut çalışmanın en az %50’sinden fazlasının değiştirilmesidir.

6 Telif Hakkı
WebTasarimcy.com tarafından hazırlanan çalışmaların manevi haklarıWebTasarimcy.com’a aittir, bu çalışmalar hiçbir şekilde sözleşmenin amacına aykırı çoğaltıp, dağıtılamaz ve sözleşmede yazılı web sitesinden başka elektronik veya basılı bir mecrada kullanılamaz.

7 Hukuki ve Cezai Sorumluluk
Müşterinin, proje kapsamında sunduğu tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazı ve diğer her tür içerikler kendisine aittir. Bu içeriklerin yasaya ve genel ahlâk kurallarına aykırılığından doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. WebTasarimcy.com’un bu bağlamda hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

PROJENİN TAMAMLANMA SÜRESİ
WebTasarimcy.com tarafından taahhüt edilen hizmetin tamamlanma süresi genellikle 60 iş günüdür ancak projenin büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre bu sürede değişikliğe gidilebilir, bu süre kullanılacak tüm dokümanların MÜŞTERİ tarafından verilmesi ve domain tescil/transfer işleminin tamamlanması ile başlar.

HİZMETLERİN YENİLENMESİ
Hizmet sürelerinin bitiminden 1 hafta önce, müşteriye tercih ettiği irtibat kanalıyla bildirim yapılır. Bildirilen ödeme tutarının ödenmesi halinde ilgili hizmetler ücret mukabilinde belirtilen süre kadar uzatılır.

ÜCRET İADESİ
WebTasarimcy.com, hiçbir surette her ne sebeple olursa olsun kesinlikle geri ödeme yapmaz.

GİZLİLİK
Müşterilerin WebTasarimcy.com ile görüşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Bu kapsamında öğrenilen bilgiler, hiçbir suretle yazılı izin olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilerle paylaşılamaz, açıklanamaz, kamuya duyurulamaz ve bu tür davranışlarda bulunulamaz.

ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ (KESİN VE BAĞLAYICI DELİLLER)
WebTasarimcy.com ile yapılan e-posta ve anlık mesaj gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilir.

MÜTABAKAT
WebTasarimcy.com’un müşterileriyle anlaşmaya vardıktan sonra hazırlanan bir hizmet sözleşmesi müşteri’nin daha önceden bildirilmiş olan e-posta adresine gönderilir. MÜŞTERİ aldığı e-postayı “İşbu alıntıladığım ve yanıtladığım e-posta ekindeki sözleşmeyi kabul ettiğimi beyan ederim.” yazarak alıntısı ile birlikte yanıtlaması halinde mütabakat sağlanmış ve müşteri sözleşmeyi kabul beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

TEBLİGATLAR
Müşterinin, WebTasarimcy.com’a bildirdiği yasal ikametgah adresi ve iletişim ve kimlik bilgileri baz alınır. Bu bilgilerde olacak değişiklikleri, WebTasarimcy.com’a, bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatlar geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılır.

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
WebTasarimcy.com’un müşterileriyle yaptığı sözleşmelerin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Şanlıurfa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.